Rejestry, ewidencje, archiwa


Rejestry prowadzone przez MOPS Sławków:
 1. "Rejestr faktur - rachunków";
 2. "Rejestr druków L-4";
 3. "Rejestr wniosków o pomoc społeczną";
 4. "Rejestr Ewidencja numerów teczek podopiecznych pobierających świadczenia w ramach administracji rządowej i samorządowej";
 5. "Rejestr wywiadów z pomocy społecznej";
 6. " Rejestr Dożywianie"
 7. " Rejestr Dożywianie osób dorosłych"
 8. "Rejestr decyzji zasiłków celowych";
 9. "Rejestr decyzji zasiłków specjalnych celowych";
 10. "Rejestr decyzji zasiłków okresowych";
 11. "Rejestr decyzji zasiłków stałych";
 12. "Rejestr decyzji przyznanych w ramach "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
 13. "Rejestr Ewidencja wyjść pracowników socjalnych";
 14. "Rejestr klientów zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych"
 15. "Rejestr odwołań z pomocy społecznej";
 16. "Rejestr decyzji na usługi opiekuńcze";
 17. "Rejestr Ewidencja wyjść środowiskowych - usługi opiekuńcze"
 18. "Rejestr decyzji dot. DPS";
 19. "Rejestr umów"
 20. "Rejestr Dziennik korespondencyjny";
 21. "Rejestr kart pomocy żywnościowej - program PEAD";
 22. "Rejestr zarządzeń";
 23. "Rejestr zarządzeń Kierownika MOPS w Sławkowie - Nr B/16/2007";
 24. "Rejestr zakresu wykonywanych prac pracowników w ramach pracy Ośrodka Pomocy Rodzinie";
 25. "Rejestr Ewidencja środków czystości";
 26. "Rejestr zakupionych artykułów żywnościowych";
 27. "Rejestr rozchodowanych artykułów żywnościowych wydanych do spożycia";
 28. "Rejestr skarg i wniosków";
 29. "Rejestr dokumentów opatrzonych klauzulą "Zastrzeżone"
 30. "Rejestr wnioskodawców funduszu alimentacyjnego";
 31. "Rejestr dłużników alimentacyjnych";
 32. "Rejestr decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego";
 33. "Rejestr decyzji odmownych z funduszu alimentacyjnego";
 34. "Rejestr decyzji w sprawach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych";
 35. "Rejestr decyzji z zaliczki alimentacyjnej - wygaszenie, uchylenie";
 36. "Rejestr zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych"
 37. "Rejestr zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych";
 38. "Rejestr odwołań - świadczenia rodzinne";
 39. "Rejestr Ewidencja numerów teczek podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych";
 40. "Rejestr Ewidencja numerów teczek podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne";
 41. "Rejestr szkoleń w dziedzinie BHP";
 42. "Rejestr wypadków przy pracy";
 43. "Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby".
Informacja wytworzona przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  29‑01‑2013 11:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑01‑2013 12:14:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive