Informacje o podmiocie


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie został utworzony Uchwałą Nr XII/51/90 Miejskiej Rady Narodowej w Sławkowie z dnia 3 kwietnia 1990 r. oraz zatwierdzony w strukturze organizacyjnej jako jednostka budżetowa Uchwałą Nr 23/90 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 3 września 1990 r. Jest jednostką organizacyjną Gminy Sławków. Głównym celem MOPS jest prowadzenie działań wspierających osoby i rodziny w wysiłkach ukierunkowanych na przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Celem MOPS jest również inicjowanie i podejmowanie działań zapobiegających powstaniu trudności życiowych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną. Nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Rada Miejska w Sławkowie oraz Burmistrz Miasta Sławkowa w ramach posiadanych kompetencji.

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Strózik
email: kstrozik@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 17:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑01‑2024 09:13:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive