Projekty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
323KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
320KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
320KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
314KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
314KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
320KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

21‑10‑2021 13:10:23

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głównym celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.


Kwota dofinansowania w 2021 roku : 100 000,00 zł.
Z czego gmina otrzyma dotację z budżetu Państwa na kwotę – 60 000,00 zł., środki własne gminy przewidziane na realizację programu – 40 000,00 zł.


Program jest realizowany w formie:
W ramach Programu w MOPS Sławków realizowane są 2 moduły:

1.  MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w formie posiłków dla dzieci w przedszkolu i szkole lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  (w sytuacji braku możliwości realizacji świadczenia w formie posiłku dla dziecka w przedszkolu/szkole z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zgodnie z wytycznymi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności).


2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH w formie posiłku w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie  lub  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Adresaci programu:

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej - tj. rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 792,00 zł. na osobę w rodzinie.


MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH:
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia w postaci posiłku w szczególności  osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. osobom samotnym , których dochód nie przekracza kwoty 1051,50 zł. /rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 792,00 zł. na osobę w rodzinie).


Efekty:
Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Ilona Leś , w dniu:  21‑10‑2021 13:09:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Konrad Lorek
email: admin@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  21‑10‑2021 13:09:58
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2024 08:44:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive