Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Informacje o podmiocie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie został utworzony Uchwałą Nr XII/51/90 Miejskiej Rady Narodowej w Sławkowie z dnia 3 kwietnia 1990 r. oraz zatwierdzony w strukturze organizacyjnej jako jednostka budżetowa Uchwałą Nr 23/90 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 3 września 1990 r.

Jest jednostką organizacyjną miasta Sławkowa utworzoną w celu prowadzenia działań wspierających osoby i rodziny w wysiłkach ukierunkowanych na przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Celem MOPS jest również inicjowanie i podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu trudności życiowych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną.

Nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Rada Miejska w Sławkowie oraz Burmistrz Miasta Sławkowa w ramach posiadanych kompetencji.

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościelna 11

41-260 Sławków

NIP: 637-18- 45- 373

REGON: 003450821

Tel/Fax: 32 260 82 28

e-mail: mops@mops.slawkow.plPunkt Wydawania Posiłków

siedziba  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Kościelna 11

41-260 Sławków

(parter)


 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Strózik
email: kstrozik@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  18‑01‑2013 09:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  18‑01‑2013 09:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑07‑2019 08:26:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie