Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


 

KOMUNIKAT

W celu udzielenie niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie

od 20 marca 2020 roku każdego dnia pełni dyżur pod następującymi numerami telefonu:

- od poniedziałku do piątku pod nr tel. (0-32) 260 82 28 w godzinach 7:00 -15:00,

a od 15:00 do 19:00 pod nr tel. 797 129 635

- od soboty do niedzieli pod nr tel. 797 129 635 w godzinach 7:30-19:00

 

K O M U N I K A T   U R Z Ę D U   M I A S T A

w związku z działaniami zmierzającymi do minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
 
Od poniedziałku 16 marca budynki urzędu miasta (przy Rynku, na ulicy Łosińskiej, na Małym Rynku i przy ulicy Okradzionowskiej 29 b), Miejski Zarząd Budynków Komunalnych i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do odwołania będą zamknięte dla interesantów. Wejście do budynków będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 
Wszelkie sprawy załatwiać należy w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP. Wszelkie należności i opłaty regulowane powinny być w postaci płatności elektronicznych, zamiast płatności w kasie urzędu. Na specjalnych zasadach będzie działać wyłącznie kasa oraz punkt wydawania posiłków i żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Szczegółowy tryb funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta Sławkowa nr RZ-53/2020 z dnia 13 marca 2020 r. Informacje dostępne są na stronie internetowej www.slawkow.pl.
 
 
Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej do poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu:
 
Sekretariat Urzędu Miasta Tel. 32 2931552 um@slawkow.pl
 
Straż Miejska Tel. 501273949 sm@slawkow.pl
 
Referat Ochrony Środowiska  i Gospodarki Odpadami Tel. 506176273 odpady@slawkow.pl
 
Referat Gospodarki Przestrzennej Tel. 510119375 gp@slawkow.pl
Referat Gospodarki  Komunalnej i Inwestycji Tel. 509079537 gki@slawkow.pl
 
Referat Oświaty i Spraw Społecznych Tel. 608241251 os@slawkow.pl
Referat Podatków i Windykacji Tel. 515797123 (wymiar podatku) Tel. 509094577 (pobór podatku) Tel. 510119410 (opłaty za śmieci) pw@slawkow.pl
 
Referat Gospodarki  Wodno – Kanalizacyjnej Tel. 322931420 Tel. 517326330 gwk@slawkow.pl
Referat Spraw Obywatelskich Tel.510119405 Tel. 510119402 (ewidencja ludności,  działalność gospodarcza) so@slawkow.pl
Urząd Stanu Cywilnego Tel. 506176263 usc@slawkow.pl
 
 
 
Rachunki bankowe, na które można dokonywać wpłat:
 
20 1910 1048 2106 2329 6190 0002 WPŁATY Z TYTUŁU: DZIERŻAWA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, OPŁATA SKARBOWA, KONCESJA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
 
95 1090 0088 0000 0001 4347 4306 WPŁATY Z TYT. PŁATNOŚCI ZA: WODĘ, KANALIZACJĘ I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
 
Należności z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz od środków transportowych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek zgodnie z wprowadzonym w Urzędzie Miasta Systemem Identyfikacji Masowych Płatności. Wpłat na powyższe konta można dokonywać bez dodatkowych opłat również bezpośrednio w oddziale SANTANDER BANK POLSKA SA
 
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie Tel. 32 260 99 69 Tel. 500 258 734 mzbk@mzbk.slawkow.pl;  oplaty@mzbk.slawkow.pl Rachunek bankowy do wpłat czynszowych i innych opłat z tyt. używania lokali gminnych oraz rat z Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji:  68 1910 1048 2106 0041 5400 0001
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie Tel. 32 260 82 28  mops@mops.slawkow.pl

 

Zmiany w organizacji pracy Miejskiego Osrodka Pomocy Spolęcznej w Sławkowie od 16 marca 2020 do odwołania polegają na:


1) zamknięciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie dla Interesantów tj. czasowym ograniczeniu osobistego przyjmowania skarg i wniosków oraz zakresu załatwianych spraw urzędowych do tych, które bezwzględnie wymagają osobistej obecności, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem załatwiającym sprawę. Pozostałe sprawy załatwiać należy w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub
poprzez e-PUAP ( tel. 0-32 260 82 28, e-mail: mops@mops.slawkow.pl.)


2) ograniczonym funkcjonowaniu kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie dla Interesantów. Wypłaty świadczeń realizowane będą pojedynczo, ruch osób będzie się odbywał pod nadzorem pracownika Ośrodka, w tym czasie na terenie Ośrodka może przebywać tylko jeden Interesant korzystający z kasy.


3) wydawanie żywności odbywać się będzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie,


4) wydawanie posiłków odbywać się będzie pojedynczo, przy drzwiach wejściowych, ruch osób będzie się odbywał pod nadzorem pracownika Ośrodka.


5) ograniczeniu kontaktu z psychologiem, prawnikiem oraz konsultantem ds. uzależnień do zakresu spraw pilnych, które należy zgłaszać Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta Sławkowa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych pod numerem telefonu: 608241251.

 

 

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościelna 11

41-260 Sławków

NIP: 637-18- 45- 373

REGON: 003450821

Tel/Fax: 32 260 82 28

e-mail: mops@mops.slawkow.plPunkt Wydawania Posiłków

siedziba  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Kościelna 11

41-260 Sławków

(parter)


 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Strózik
email: kstrozik@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  18‑01‑2013 09:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  18‑01‑2013 09:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2020 08:16:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie