Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie ul.Kościelna 11, 41-260 Sławków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-01-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Konrad Lorek.
 • E-mail: admin@mops.slawkow.pl
 • Telefon: 32 260 82 28

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do podmiotu publicznego na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościelna 11

41-260 Sławków

lub za pomocą e-mail:mops@mops.slawkow.pl.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościelna 11 41-260 Sławków

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 1. Wejście główne od strony parkingu przy ul. Legionów Polskich.
 2. Wejście od strony parkingu, do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wejście znajdujące przy ul. Kościelnej, do którego prowadzi kilka stopni.

Po lewej stronie od wejścia głównego na parterze budynku znajduje się winda wjeżdżająca na wysokość 2 pietra oraz sekretariat, kasa MOPS Sławków i pomieszczenia biurowe.

Na pierwszym piętrze znajdują się pokoje biurowe oraz toalety, w tym toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych udostępniana przez pracowników Dziennego Domu Senior – Wigor.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

II. Klub Integracji Społecznej prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie znajduje się przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4, 41-260 Sławków w Segmencie B stanowiącym część składową budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony parkingu:

1. wejście główne,

2. wejście, w którym znajduje się szyb dźwigu osobowego, do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym znajduje się parking, w tym 1 miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze znajduje się szyb dźwigu osobowego, przedsionek, wiatrołap oraz klatka schodowa.

Na pierwszym piętrze znajduje się 13 pomieszczeń rozmieszczonych wzdłuż korytarza: 7 pomieszczeń przeznaczonych do użytku KIS, 5 toalet oraz 1 tabletka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto zlokalizowany jest szyb dźwigu osobowego, przedsionek i klatka schodowa.

Na drugim piętrze znajduje się 13 pomieszczeń rozmieszczonych wzdłuż korytarza: 8 pomieszczeń przeznaczonych na działalność KIS, 4 toalety oraz 1 toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto zlokalizowany jest szyb dźwigu osobowego, przedsionek i klatka schodowa.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

II. Placówka wsparcia dziennego Świetlica "Michałek" prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie przy ul. Michałów 6, 41-260 Sławków.

Do budynku prowadzą 2 wejścia z parkingu:

1. wejście główne ( 9 stopni zabezpieczone barierką),

2. wejście, do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W budynku, od wejście głównego na końcu korytarza po prawej stronie, znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Placóka wsparcia dziennego Świetlica "Michałek" w budynku przy ul. Michałów 6, zajmuje 6 pomieszczeń zlokalizowanych na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 84 m2. Pomieszczenia obejmują dwie sale świetlicowe, zaplecze, magazyn oraz dwie toalety.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑04‑2024 14:25:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie