Zespół Interdyscyplinarny


INFORMACJA O SPOSOBIE DZIAŁANIA SŁUŻB
W WARUNKACH EPIDEMII

DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

WYKAZ NARZĘDZI ORAZ INSTYTUCJI, KTÓRE GWARANTUJĄ UZYSKANIE WSPARCIA I NIEZBĘDNYCH INFORMACJI OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE:

 

POMOC O ZASIĘGU LOKALNYM

1. Zespół Interdyscyplinarny (ZI), działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie, ul. Kościelna 11, zapewnia zdalny kontakt z Przewodniczącą ZI

Numer telefonu: 32 260 82 28

Adres e-mail: mops@mops.slawkow.pl

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

e-mail: aseweryn@mops.slawkow.pl

Zdalna pomoc psychologiczna dla osób doznających przemocy w rodzinie

Piątek godz. 8.00-11.00 tel. + 48 730-516-706

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie

Ośrodek zapewnia zdalny kontakt pracowników socjalnych z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, zarówno
w rodzinach gdzie prowadzona jest procedura Niebieskie Karty jak i dla osób, które chcą obecnie zgłosić przemoc w rodzinie.

Numer telefonu: 32 260 82 28

Zespół Pomocy Środowiskowej – Pracownicy socjalni e-mail:

kkryszak@mops.slawkow.pl

bzietek@mops.slawkow.pl

3. Komisariat Policji w Sławkowie

Komisariat zapewnia zdalny kontakt funkcjonariuszy z osobami doznającymi przemocy domowej.

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Sławkowie

Dzielnica Nr 1 

dzielnicowy.slawkow1@bedzin.ka.policja.gov.pl

telefon : + 48 798-032-196

Dzielnica Nr 2

dzielnicowy.slawkow2@bedzin.ka.policja.gov.pl

telefon: + 48 798-032-195

 

POMOC O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój parasol” https://twojparasol.com/ - stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Zawiera także informacje z zakresu prawa, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym.

 

FUNDACJA „DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ” OFERUJE WSPARCIE I POMOC DLA RODZICÓW I DZIECI KRZYWDZONYCH

1. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę

2. Telefon dla rodziców i nauczycieli 800 100 100

informacje prawne online dotyczące problemu krzywdzenia dzieci: opiekun@fdds.pl

3. Centrum Praw Kobiet, tel. + 48 600 070 717 – codziennie w godz. 10.00-16.00, dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia

4. Stowarzyszenie Niebieska Linia, tel. 800 120 002 – czynny 24 godziny, dla ofiar przemocy
w rodzinie

5. Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” IPZ, tel. 22 668 70 00 – codziennie, w godz. 12.00-18.00, dla ofiar przemocy w rodzinie, tel. 800 70 22 22 – czynny 24 godziny, wsparcie dla osób
w stanie kryzysu psychicznego

6. Instytut Psychologii Zdrowia, tel. 116 123 – codziennie, w godz. 14.00-22.00

7. Telefon zaufania dla osób starszych, tel. 22 635 09 54- poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17.00 – 20.00

8. Bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich, tel. 800 108 108 – od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00 – 20.00

9. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka należy zgłosić swoje podejrzenie na policję lub pod numer 112

 

Procedura „Niebieskie Karty” (NK)
w czasie stanu epidemii
w Polsce

Wstęp

Podstawą prawną działania w czasie pandemii/epidemii/stanów nadzwyczajnych jest art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym członkowie grup roboczych i zespołu interdyscyplinarnego pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach swoich obowiązków służbowych. Prowadzona procedura nie zostaje zawieszona, a sposób jej prowadzenia podlega tym samym ograniczeniom co wykonywanie innych obowiązków.

1. Wszczęcie procedury

W czasie trwania stanu epidemii w Polsce nadal na osobach reprezentujących pomoc społeczną, Policję, oświatę, służbę zdrowia czy przedstawicieli MKRPA ciąży obowiązek wszczęcia procedury NK.

W przypadku ograniczenia kontaktów osobistych należy zapewnić możliwość kontaktu telefonicznego
lub komputerowego osobie doznającej przemocy podczas wypełnienia formularza NK-A.

2. Wypełnienie karty C

Wypełnienie druku NK-C powinno odbywać się na posiedzeniu w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie,
że została dotknięta przemocą. Paragraf 8 ust. 5 rozporządzenia NK przewiduje zasadę realizacji zadań również
w przypadku niestawiennictwa tej osoby. Tak skonstruowany przepis zakłada, że osoba, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie ma prawo uczestniczyć w czynności wypełnienia druku NK – C. Aby to prawo jej zapewnić wypełnienie druku może nastąpić w terminie, w którym zostaną zniesione wszelkie ograniczenia
w kontaktowaniu się. Kartę NK-C można również wypełnić zapewniając osobie  kontakt telefoniczny lub zdalny.

3. Wypełnienie karty D

Podobnie jak w przypadku NK – C wypełnienie karty może się odbyć poprzez kontakt telefoniczny. W przypadku braku takiej możliwości termin wypełnienia druku należy odłożyć w czasie do ustania obostrzeń w kontaktach osobistych.

4. Realizacja planu pomocy

Wszelkie działania zaplanowane do realizacji powinny odbywać się przy pomocy kontaktu telefonicznego
oraz dostępnych środków komunikacji elektronicznej, m.in.: e-mail, komunikatory społecznościowe.

Pracownicy socjalni oraz dzielnicowi monitorujący rodziny, w których jest prowadzona procedura NK zapewniają stały kontakt telefoniczny.

5. Procedury sądowe

W większości przypadków odwołuje się posiedzenia sądowe. Nie dotyczy to jednak spraw związanych bezpośrednio
z przemocą w rodzinie takich jak nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia miejsca zamieszkania (art. 11a ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) oraz odebrania dziecka przez pracownika socjalnego w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (art. 12a ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Zakończenie

Ograniczenie przemieszczenia się ludności oraz zalecenie przebywania w miejscu zamieszkania jest szczególnie trudne dla osób doznających przemocy w rodzinie. Wielu czynności nie da się wykonać na odległość. Jednak sytuacja skłania do poszukiwania alternatywy dla tradycyjnej formy kontaktu. Możliwe, że wypracowane w sytuacji kryzysowej sposoby pracy pozwolą w przyszłości usprawnić obowiązujący model pracy. Bez względu na rodzaj wprowadzonych ograniczeń prawo nie przewiduje zaprzestania obowiązywania prawa karnego oraz wszelkich procedur chroniących życie i zdrowie obywateli.

 

 

 

 

http://stopprzemocy.slawkow.pl/

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Strózik
email: kstrozik@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  23‑04‑2013 14:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Strózik
email: kstrozik@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  23‑04‑2013 14:25:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2024 08:56:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie