BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie
Search:
Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejInformacje o podmiocie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie został utworzony Uchwałą Nr XII/51/90 Miejskiej Rady Narodowej w Sławkowie z dnia 3 kwietnia 1990 r. oraz zatwierdzony w strukturze organizacyjnej jako jednostka budżetowa Uchwałą Nr 23/90 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 3 września 1990 r. Jest jednostką organizacyjną miasta Sławkowa. Głównym celem działalności MOPS jest zapewnienie mieszkańcom miasta Sławkowa  wszechstronnej pomocy socjalnej, umożliwiającej przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których jednostka lub rodzina nie jest w stanie pokonać sama. Nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Burmistrz Miasta Sławkowa.

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łosińska 1

41-260 Sławków

NIP: 637-18- 45- 373

REGON: 003450821

Tel/Fax: (0-32) 2931078

e-mail: mops@mops.slawkow.pl

Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy Rodzinie

siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie

ul. Łosińska 1

41-260 Sławków

Tel: (0-32) 2931078


Punkt Wydawania Posiłków

Budynek TMS

ul. Rynek 10

41-260 Sławków


Świetlica Środowiskowa
jako wsparcie dla działalności wychowawczej szkoły działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie

ul. Kościelna 26

41-260 Sławków