Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katarzyna Strózik 25098
Zarządzenia w zakresie organizacyjnym Katarzyna Strózik 13531
Ogłoszenia, Przetargi, Programy Ewa Niewiara 11623
Ogłoszenia i komunikaty Elżbieta Żmija 9608
Kierownictwo Katarzyna Strózik 8702
Władze i struktura Ewa Niewiara 7332
Zamówienia Publiczne i Przetargi Ewa Niewiara 6852
Prawo i Administracja Ewa Niewiara 6131
2016 - Ogłoszenia i komunikaty Gabriela Trzcionkowska 6016
Pracownicy Katarzyna Strózik 5910
2013 - Zarządzenia Kierownika MOPS w zakresie zmian do budżetu Gabriela Lipska 5764
Informacje ogólne Ewa Niewiara 5704
Fundusz alimentacyjny Katarzyna Strózik 5654
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Katarzyna Strózik 5497
Finanse Ewa Niewiara 5463