Ustawy, Uchwały, Rozporządzenia


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie wykonuje zadania statutowe w oparciu o następujące akty prawne:
 

 1. Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 2. Ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
 3. Ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 4. Ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 5. Ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 6. Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
 7. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 8. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 9. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
 10. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 11. Ustawę z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
 12. Ustawę z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
 13. Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Strózik
email: kstrozik@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 21:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 21:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑06‑2019 10:51:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie