Regulaminy


Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie:

 1. Regulamin pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie
 2. Regulamin w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie.
 3. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie.
 4. Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie.
 5. Regulamin Centrum Wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie.
 6. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta Sławkowa.
 7. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie.
 8. Regulamin dotyczący zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie.
 9. Regulamin udzielania zamówień publicznych.
 10. Regulamin w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie.
 11. Instrukcja inwentaryzacyjna.
 12. Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MOPS w Sławkowie.
 13. Regulamin Świetlicy Środowiskowej.
 14. Regulamin Ośrodka Wspierania Rodziny w Sławkowie.
 15. Regulamin Punktu Konsultacyjnego w Sławkowie.
 16. Regulamin wycieczek organizowanych przez MOPS w Sławkowie dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 - 16 lat pozostających w wakacje w mieście.


Treść zarządzeń wprowadzających regulaminy znajduje się w zakładce

"Zarządzenia Kierownika MOPS w Sławkowie"
Informacja wytworzona przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 21:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑01‑2013 21:40:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive