Ustawy, Uchwały, Rozporządzenia


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie wykonuje zadania statutowe w oparciu o następujące akty prawne:
USTAWY:

 
 1. Ustawę z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie,
 2. Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm. ) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 3. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie,
 4. Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie,
 5. Ustawę z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.),
 6. Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 poz. 682 z późn. zm.),
 7. Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.),
 8. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.),
 9. Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz.1265 z późn. zm.),
 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598),
 11. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.)
 12. Ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.)
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Strózik
email: kstrozik@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 21:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑10‑2018 14:00:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive