Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, skarg i wniosków


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie, Kierownik  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmują skargi i wnioski obywateli w każdy:

  • poniedziałek w godzinach od 1300 do 1515.

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

1) zaniedbanie, nienależyte wykonywanie zadań przez Kierownika lub pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie,

2) naruszenie praworządności lub interesów skarżących,

3) przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy.

 

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególlności sprawy:

1) ulepszenia organizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie,

2) wzmocnienie praworządności,

3) usprawnianie pracy i zapobiegania nadużyciom,

4) ochrony własności,

5) lepszego zaskokajania potrzeb ludności.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefoaksu, poczty elektronicznej a także ustanie do protokołu.

Przyjmowanie ustnych skarg i wniosków  odbywa się bezpośrednio przez Kierownika MOPS lub pracownika zastępującego Kierownika podczas jego nieobecności, w ramach przyjęć stron.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skargę lub wniosek, które nie wymagają przeprowadzenia dodatkowego postepowania wyjaśniającego i dowodowego winny być załatwione niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Skargę lub wniosek rozpatruje się zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania administracyjnego:

1) do miesiąca, gdy wszczyna się postepowanie wyjaśniające,

2) do dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Strózik
email: kstrozik@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  29‑01‑2013 11:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2020 09:26:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive