Statystyki


Title Author View Count
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katarzyna Strózik 20308
Zarządzenia w zakresie organizacyjnym Katarzyna Strózik 11129
Ogłoszenia, Przetargi, Programy Ewa Niewiara 10419
Ogłoszenia i komunikaty Elżbieta Żmija 8677
Kierownictwo Katarzyna Strózik 8079
Władze i struktura Ewa Niewiara 6797
Zamówienia Publiczne i Przetargi Ewa Niewiara 6090
Prawo i Administracja Ewa Niewiara 5796
2013 - Zarządzenia Kierownika MOPS w zakresie zmian do budżetu Gabriela Lipska 5717
Fundusz alimentacyjny Katarzyna Strózik 5603
Pracownicy Katarzyna Strózik 5587
2016 - Ogłoszenia i komunikaty Gabriela Trzcionkowska 5334
Finanse Ewa Niewiara 5326
Oświadczenia majątkowe Ewa Niewiara 5313
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Katarzyna Strózik 5311