Statystyki


Title Author View Count
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katarzyna Strózik 26306
Zarządzenia w zakresie organizacyjnym Katarzyna Strózik 14490
Ogłoszenia, Przetargi, Programy Ewa Niewiara 11825
Ogłoszenia i komunikaty Elżbieta Żmija 9760
Kierownictwo Katarzyna Strózik 8868
Władze i struktura Ewa Niewiara 7439
Zamówienia Publiczne i Przetargi Ewa Niewiara 6998
2016 - Ogłoszenia i komunikaty Gabriela Trzcionkowska 6206
Prawo i Administracja Ewa Niewiara 6184
Pracownicy Katarzyna Strózik 5987
2013 - Zarządzenia Kierownika MOPS w zakresie zmian do budżetu Gabriela Lipska 5794
Informacje ogólne Ewa Niewiara 5776
Fundusz alimentacyjny Katarzyna Strózik 5685
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Katarzyna Strózik 5539
Finanse Ewa Niewiara 5498