Statystyki


Title Author View Count
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katarzyna Strózik 21269
Zarządzenia w zakresie organizacyjnym Katarzyna Strózik 11532
Ogłoszenia, Przetargi, Programy Ewa Niewiara 10647
Ogłoszenia i komunikaty Elżbieta Żmija 8840
Kierownictwo Katarzyna Strózik 8209
Władze i struktura Ewa Niewiara 6931
Zamówienia Publiczne i Przetargi Ewa Niewiara 6231
Prawo i Administracja Ewa Niewiara 5859
2013 - Zarządzenia Kierownika MOPS w zakresie zmian do budżetu Gabriela Lipska 5719
Pracownicy Katarzyna Strózik 5653
Fundusz alimentacyjny Katarzyna Strózik 5607
2016 - Ogłoszenia i komunikaty Gabriela Trzcionkowska 5439
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Katarzyna Strózik 5354
Finanse Ewa Niewiara 5349
Oświadczenia majątkowe Ewa Niewiara 5321