Statystyki


Title Author View Count
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katarzyna Strózik 24161
Zarządzenia w zakresie organizacyjnym Aneta Jasica 13019
Ogłoszenia, Przetargi, Programy Ewa Niewiara 11416
Ogłoszenia i komunikaty Elżbieta Żmija 9453
Kierownictwo Katarzyna Strózik 8596
Władze i struktura Ewa Niewiara 7260
Zamówienia Publiczne i Przetargi Ewa Niewiara 6710
Prawo i Administracja Ewa Niewiara 6084
2016 - Ogłoszenia i komunikaty Gabriela Trzcionkowska 5872
Pracownicy Katarzyna Strózik 5861
2013 - Zarządzenia Kierownika MOPS w zakresie zmian do budżetu Gabriela Lipska 5748
Fundusz alimentacyjny Katarzyna Strózik 5634
Informacje ogólne Ewa Niewiara 5606
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Katarzyna Strózik 5470
Finanse Ewa Niewiara 5440