Godziny pracy


MOPS:

poniedziałek - piątek   7 00 - 15 00

KASA:

poniedziałek - piątek   9 00 - 11 00


TERMINY WYPŁAT:

- prace społecznie użytecznedo 5 dnia każdego miesiąca,

- świadczenia 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnegood 12 dnia każdego miesiąca do 28 dnia każdego miesiąca,

- zasiłki stałeod 15 dnia każdego miesiąca do ostatniego dnia każdego miesiąca ,

- zasiłki okresoweod 20 dnia każdego miesiąca do ostatniego dnia każdego miesiąca,

- zasiłki celowe, celowe specjalneod 25 dnia każdego miesiąca do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

W przypadku nieodebrania świadczeń w terminach wskazanych powyżej, wypłata świadczeń nastąpi w terminie płatności przypadającym w kolejnym miesiącu.

 

W przypadku kiedy termin planowanej wypłaty zasiłków przypada na dzień wolny od pracy, wypłata odbędzie się w następny dzień roboczy, zgodnie z Polityką Rachunkowości obowiązującą w MOPS w Sławkowie.

 

Świadczenia z pomocy społecznej przyznane decyzją w miesiącu bieżącym za poprzedni miesiąc będą realizowane w terminach uzgodnionych z pracownikiem odpowiedzialnym za wypłatę świadczeń w MOPS Sławków.

 

Świadczenia rodzinne, 500+, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego za poprzednie miesiące będą realizowane terminie płatności w następnym miesiącu.

 

Wszystkie wypłaty będą realizowane po odbiorze decyzji administracyjnej przyznającej prawo do świadczeń.

 

Punkt wydawania posiłków:

  • gorące posiłki wydawane są w okresie zimowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 1300 do 1415
 

 

   

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Strózik
email: kstrozik@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 18:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 18:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑01‑2024 09:20:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie